Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama

Popüler İçerikler

İmanın Şartları

İMANIN ŞARTI 6'D1R.1 - Allah'ın birliğine inanmak.2 - Melklere inanmak.3 - Kitaplara inanmak.4 - Peygamberlere inanmak.5 - Öldükten sonra dirilmeğe inanmak. 6 - Hayır ve şerrin Allah'tan geldiğine inanmak. ...

Setr-i Avret

Setr-i avret; namazın dışındaki farzlarından biridir. Bilindiği gibi namazın farzları 12 tanedir ve bunların 6 tanesi dışındaki farzlar, 6 tanesi ise içindeki farzlar olmak üzere ikiye ayrılır. Dışındaki farzlar; namaza başlamadan önce genel olarak namaz kılınacak çevreyle ilgili yerine getirilmesi gereken farzlar iken; içindeki farzlar ise namaz s...

Oruç Tutmak

Oruç tutmak İslam'ın üçüncü şartı ve her Müslüman müminin yerine getirmesi gereken bir farzdır. Oruç tutmak farzdır ve tutmamak da büyük bir günahtır. Oruç niyet edilerek imsak vaktinden güneş batıncaya kadar süren zaman dilimi içerisinde hiçbir şey yememek, içmemek ve cinsel ilişkiden de mutlak suretle uzak durularak gerçekleştirilen bir ib...

Namazın Farzları

Namazın farzları; namaz kılabilmek için mutlaka yapılması gereken şeylerdir. Namazın farzları tam olarak yerine getirildiği takdirde kılınan namaz kabul olmaz. Genel olarak namazın farzlarını inceleyecek olursak; namazın farzlarının toplam 12 tane olduğunu görürüz. Bunların 6'sı içinden, 6'sı ise dışından farzlar olarak adlandırılır....

Rüku

Rüku, Muhammed b. Mukati bize anlatarak dedi ki; Abdullah bize şöyle haber verdi; Yunus bize İbni Şihab ez-Zühri'den, o Salim b. Abdillah'tan, o (Babası) Abdurrahman b. Ömer'den (Ra) şunu nakletti;Allah Resulü'nü (Sav) namaza durduğunda ellerini omuzla hizasında kaldırdığını gördüm. O bunu rüku için tekbir getirdiğinde, başım...

Hadesten Taharet

Hadesten taharet; namazın farzlarından biridir. Bilindiği gibi namazın farzları; 6'sı içindeki farzlar ve 6'sı dışındaki farzlar olmak üzere 12 tanedir. Namaz kılmaya başlamadan önce ve namaz sırasında bu farzların tam olarak yerine getirilmesi gereklidir. Aksi takdirde; kılınan namaz dini kurallar gereğince kabul edilmiş sayılmayacaktır. Her bir f...

Kade-i Ahire

Kade-i ahire; kelime anlamı olarak "son oturuş" demektir. Namazın içindeki farzlardan biridir. Kelime anlamından öte bir farz olarak anlamı ise; namazın son rekâtında en bir Ettehiyyatü okunacak kadar oturulmasıdır. Bu oturuşun tam olarak yapılmaması veya kısa tutulması halinde namazın farzı yerine getirilmiş olmayacak, dolayısıyla da kılınan namaz...

Gusül Abdestinin Farzları

Gusül abdesti, Allah-u Teala'nın emrettiği, maddi ve manevi temizlik türüdür. Namazın tam olarak kabulü için abdestin ve guslün doğru alınması şarttır. Kadın ve erkeğin cünüplükten kurtulması, hayz ve hifasdan kurtulan kadınların manevi temizliğinin sağlanması için gusül abdesti almak şarttır.Gusül Abdestinin Farzları<...

Necasetten Taharet

Necasetten taharet; namazın farzlarından biridir. Bilindiği gibi namazın toplam 12 farzı vardır. Bunların 6'sı içinden, 6'sı da dışından farzlar olarak adlandırılır. İşte necasetten taharet; namazın dışındaki farzlardan temizlikle alakalı olan bir husustur. Türkçe anlamını açacak olursak necasetten taharet; çevre temizliği anlamına gelir. Yani neca...

54 Farz

1. Allah Teâlâ'yı zikretmek: Zikir iki türlüdür. Lisan ile zikir, kalb ile zikir. Birinci nev'i zikir zikir sahibini imana, ikinci nev'i Cennet'e erişitirir. Zikirden maksat, Allahü Teâla'nın varlığını, birliğini, yüceliğini, kudretini, rahmetini bildiren sölerle O'nu anmaktır. En güzel zikir sözleri Kur'an'ı Kerm'de, Resulullah'ın hadis...

Kıraat

Kıraat; Sözlük manası okumak demektir. Dini terimde ise Kur'an'ı Kerim'i dudak kımıldayacak şekilde okumaktır. Namazın içindeki farzlardan biri de kıraattir. Namaz kılarken kıyam halinde (Ayakta) en az bir ayet okunmalıdır. Bu ayet iki veya daha çok kelimeli olmalıdır sadece Yasin veya Elif lam mim ayetleri yeterli değildir.Sadece ...

Kelime-i Tevhit

Kelime-i Tevhit; İslamiyet'in açık davası, tevhittir. Yüce Allah (C. C.) peygamberlerini bu davaya hasıl olmak için göndermiştir. Tevhitte sayılamayacak kadar sırlar vardır. İslam hayatında tevhidin sırrını Allah'tan başka ilah yoktur, sözleri gerçek sırrıdır. İslamiyet, insanlarda ana hak ve özgürlükleri ile bu tevhit davasıyla karşıla...

Teyemmünün Farzları

Teyemmümün farzları, güzel dinimiz İslam'ın biz Müslümanlara sağladığı kolaylıklardan birisidir. Suyun bulunmaması veya başka bir zaruri durumda abdest ve boy abdesti yerine yapılan bir fiziksel arınmadır.Teyemmümün farzları üç tanedirNiyet etmekİki elin içini temiz toprağa sürüp, yüzün tamamın...

Kıyam

Kıyam, kıyam haline daha yakın olmak veçhiyle ellerini saldığı vakit dizlerine erdirmektir. İsmail Nablusi'nin şerhinde Huccet'ten nakledildiğine göre bir kimse nafile namaz için rüku halinde iftitah tekbiri alırsa caiz değildir. Ama nafile namazı oturarak kılarsa oturarak iftitah tekbiri caizdir.Kıyam bi-nefsi

Haccın Farzları

Haccın Farzları, Hac kavramı Arapça kökenli bir kelimedir. Anlamı ise kutsal bir şahsı veya kutsal bir yeri ziyaret etmek amacıyla yola çıkmaya denir. Hac İslam'ın 5 esaslarından biridir. Bu nedenle belirli şartları taşıyan Müslümanların hayatlarında bir defa yerine getirilmesi gereken farz bir ibadettir. Hac hicretin 9. Yılında farz kı...

İftitah Tekbiri

İftitah Tekbiri, İftitah tekbiri alırken ellerin kulak hizasına kadar kaldırılmasıyla ilgili hadis-i şerif rivayetleri ile gerçekler.Abdülcebbar b. Vail (R. A), babasından naklederek şöyle diyor"Rasulullah (S. A. V)'in arkasında namaz kıldım. Namaza başlayacağında tekbir alır, ellerini kul...

32 Farz

32 Farz Her müslümanın, otuz iki farzı bilmesi ve uygulaması gereken Farz ameldir. 32 Farz doğrudan değil, birçok amelin ve yapılması gerekenlerin toplamından bulunmaktadır. 32 Farz Ana Öğeleri Şöyledir. İmanın şartı: Altı (6) İslam'ın şartı: Beş (5) Namazın farzı: O...

Secde

Secde, Arapça kökenli bu söz dilimi, İslami dinin terimidir. Namazda alın, burnu, el ayalarını, dizleri ve ayak parmakları ile yere koymaya verilmiş olarak isimlendirilmiştir. Namazın başlıca farzlarından gelir. Secde yalnız namazlarda olmayıp, dua edilirken de yapılan bir harekettir. Aynı zamanda Türkçede bugünkü söylemi bile secdenin yere ...

Abdestin Farzları

Abdest, Müslümanların belli ibadetleri yapabilmek için bir düzen içerisinde belli organları usulüne uygun olarak yıkamak ve mest etmek suretiyle yapılan bir temizliktir. Abdest her türlü pislik ve kirlilikten kurtulmak yani maddi ve manevi bütün pislik ve mikroplardan uzak kalmak için İslam dininin emrettiği önemli bir ibadettir. Abdest...

İslamın Şartları

ISLAMIN ŞARTI 5'DİR1 - Namaz kılmak.2 - Oruç tutmak.3 - Zekât vermek.4 - Hacca gitmek. 5 - Kelime-i şahadet getirmek (Eşhedu enlâ ilâhe illallah ve eşhedu enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu.) ...

Tilavet Secdesi

Tilavet Secdesi, Tilavet kelimesi, Arapça köklü bir kelimedir. Sözlükte; bir kişiye uyup ardından gitmek, okumak gibi manalara gelmektedir. Tilavet kelimesi, her sözü okumak için kullanılsa da genel olarak tilavet denilince, Kur'an'ı Kerim okumak anlaşılır olmuştur. Kur'an'ı Kerim'de tilavet kelimesi; Kur'an'ı Kerim, Allah'ın haram kıldıklar...

 

İmanın Şartları
Setr-i Avret
Oruç Tutmak
Namazın Farzları
Rüku
Hadesten Taharet
Kade-i Ahire
Gusül Abdestinin Farzları
Necasetten Taharet
54 Farz
Kıraat
Kelime-i Tevhit
Teyemmünün Farzları
Kıyam
Haccın Farzları
İftitah Tekbiri
32 Farz
Secde
Abdestin Farzları
Tilavet Secdesi
İslamın Şartları
Popüler İçerik
İmanın Şartları
İmanın Şartları
İMANIN ŞARTI 6'D1R. 1 - Allah'ın birliğine inanmak. 2 - Melklere inanmak. 3 - Kitaplara inanmak. 4 - Peygamberlere inanmak. 5 - Öldükten sonra ...
Setr-i Avret
Setr-i Avret
Setr-i avret; namazın dışındaki farzlarından biridir. Bilindiği gibi namazın farzları 12 tanedir ve bunların 6 tanesi dışındaki farzlar, 6 tanesi ise ...
Oruç Tutmak
Oruç Tutmak
Oruç tutmak İslamın üçüncü şartı ve her Müslüman müminin yerine getirmesi gereken bir farzdır. Oruç tutmak farzdır ve tutmamak da büyük bir günahtır. ...
Namazın Farzları
Namazın Farzları
Namazın farzları; namaz kılabilmek için mutlaka yapılması gereken şeylerdir. Namazın farzları tam olarak yerine getirildiği takdirde kılınan namaz kab...
Rüku
Rüku
Rüku, Muhammed b. Mukati bize anlatarak dedi ki; Abdullah bize şöyle haber verdi; Yunus bize İbni Şihab ez-Zühri'den, o Salim b. Abdillah'tan, o (baba...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
İmanın Şartları
Setr-i Avret
Oruç Tutmak
Namazın Farzları
Rüku
Kader Ve Kazaya İman
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Kader Ve Kazaya İman
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ocak - 2024